„Polska Ludowa” 1944-1989 – wybrane problemy historii politycznej i społecznej


Redakcja:

Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.

Data wydania:

2016-09-12

Typ dokumentu:

Monografia naukowa

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/26CBF6C0-8A27-BE7C-B1D8-79E0C54E82ED

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.

Tagi

ISBN:

978-83-65598-32-5