XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Abstrakty


Redakcja:

Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg

Wydawca:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Data wydania:

2021-03-25

Typ dokumentu:

Książka abstraktów

Format:

pdf

Identyfikator:

http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/DFDB79E0-A9E6-56E8-CF3A-69D2765EFD31

Języki:

polski

Zarządzanie prawami:

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Tagi

ISBN:

978-83-66861-14-5